POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Společnost G - MAR PLUS s.r.o. vznikla v roce 1994. Jejím hlavním zaměřením je výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a revize deskových výměníků tepla. Hlavními odběrateli jsou zákazníci z energetického, chemického a strojního průmyslu. Díky dlouholeté tradici a zkušeností společnost G-MAR zajišťuje vysoce kvalitní výrobky. Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Pro splnění tohoto závazku se vedení organizace zavazuje plnit následující vyhlášené zásady politiky jakosti:

Naším základním cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně zjišťujeme současné i budoucí požadavky zákazníků a právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšování kvality i sortimentu našich služeb. Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, kterým společnost podléhá. Udržujeme a upevňujeme naše postavení mezi českými firmami. Pro splnění tohoto záměru je podmínkou aktivní přístup a kvalitní práce organizace a pocit osobní odpovědnosti by měl být zárukou, že se naše produkty a služby budou stále více prosazovat.

Budeme realizovat účinné a efektivní investice do spolehlivých kontrolních metod, cíleného vzdělávání zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů. Hodláme zvyšovat potenciál naší společnosti prohlubováním motivace všech našich pracovníků ke zvyšování svých znalostí a odborných dovedností a ke zlepšování jakosti služeb společnosti. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a poradenstvím u zákazníků působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí. Budeme dbát na dobrou pracovní atmosféru na našem pracovišti a korektní vztahy s našimi obchodními partnery. Stanovené zásady environmentální politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od smluvních partnerů.

Budeme i nadále poskytovat našim zákazníkům odbornou a technickou pomoc pro optimální využívání našich služeb. Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostřední. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím. Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí.

 

                   

KONTAKT

Karlovy Vary - tel: 353 447 211-8 
výroba Karlovy Vary - tel : 353 311 687 

Praha - tel : 602 263 773

Brno - tel : 548 212 195

Ostrava - tel : 602 289 652, 603 583 005

Nitra - tel : +421 376 503 527

Košice - tel : +421 (0)556 231 504

 

NAJDETE NÁS

Provozovna
G-MAR PLUS, s.r.o.
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary
tel: +420 353 447 211
email: g-mar(zavinac)g-mar.cz
Základní identifikační údaje
Spisová značka : C 5362 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní jméno : G-MAR PLUS, s.r.o.
IČO : 61170208, DIČ : CZ61170208

SPOLUPRACUJEME


© 2014 G-MAR s.r.o. | © 1WS- tvorba www stránek